Jobba med oss

Sedan Translinguo Global® kom in i översättningsbranschen har vi utmärkt oss genom vårt engagemang för att tillhandahålla exceptionell service och enastående kvalitet till alla våra kunder.

Vi påminner alla våra kandidater att vi är certifierade enligt ISO 9001 och
ISO 17100, vilket ställer en del krav vid anställning av personal och underleverantörstjänster. Därför måste alla, utan undantag, hålla sig inom de parametrar som fastställs av vår kvalitetspolicy.

Jobba med oss om du anser att du uppfyller kraven för ISO 17100-standarden. Vänligen fyll i detta korta formuläret och bifoga ditt CV*. All information går till personalvadelningen**.

Från Translinguo Global® tvälkomnar vi dig och önskar dig lycka till i din yrkeskarriär. Jobba med oss!
*Ditt CV ska helst vara på spanska och/eller engelska.

** Endast egenföretagare och företag kommer att beaktas.

Vi informerar dig att dina uppgifter kommer att behandlas avTRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. i syfte att analysera profiler för att anställa tjänster eller utöka personalen. Du kan utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, begränsning, invändning, överföring och radering av uppgifter på privacy@translinguoglobal.com, liksom rätten till att klaga på en tillsynsmyndighet. Du kan ta del avytterligare detaljerad information i vår Datapolicy.

Rulla till toppen