Werken bij ons

Sinds Translinguo Global® zijn intrede deed in de vertaalindustrie, hebben we ons onderscheiden door onze toewijding aan het leveren van uitzonderlijke service en uitstekende kwaliteit aan al onze klanten.

We herinneren alle kandidaten eraan dat we ISO 9001– en ISO 17100-gecertificeerd zijn, wat een reeks eisen stelt bij het aannemen van personeel en het uitbesteden van diensten. Daarom moeten ze allemaal, zonder uitzondering, binnen de parameters van ons kwaliteitsbeleid vallen.

Werk met ons samen als u denkt dat u voldoet aan de ISO 17100-norm. Vul deze korte vragenlijst in en voeg je CV* bij. Alle informatie wordt doorgegeven aan de HR-afdeling voor analyse, gevolgd door een interview en toewijzing aan een project**.

Vanuit Translinguo Global® heten we je van harte welkom en wensen we je veel succes in je professionele carrière. Werk met ons samen!
*CV bij voorkeur in het Spaans en/of Engels.

** Alleen zelfstandigen en bedrijven komen in aanmerking.

Wij informeren u dat uw gegevens zullen worden behandeld door TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. om profielen te analyseren voor de werving van diensten of de uitbreiding van personeel. U kunt uw rechten van toegang, rectificatie, beperking, verzet, overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens uitoefenen op privacy@translinguoglobal.com, evenals het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Aanvullende gedetailleerde informatie is te vinden in ons Privacybeleid.

Scroll naar boven