Juridiska översättningstjänster

Juridiska översättningstjänster

Hur anpassar de sig? Advokaterna måste tolka juridiska dokument som är skrivna på ett annat språk eller kommunicera med kunder från andra länder. Därför behöver de . I denna artikeln kommer vi att diskutera olika aspekter av dessa tjänster: vad de består av, vilka två typer som finns, vad de kan översätta och exempel på dessa tjänster.

Vad består tjänsterna för juridisk översättning av?

Precis som alla översättningar består juridisk översättning av att översätta fån ett språk till ett annat. Skillnaden är att man översätter dokument med juridisk karaktär. Dessa dokument kan vara offentliga (officiella dokument från offentliga organ) eller privata (dokument från privatpersoner eller företag).

Den juridiska översättningen brukar vara ganska komplex, eftersom de dokument som ska översättas innehåller lagligt språk. Därför behövs det alltid en professionell översättare som är specialiserad och expert på detta område.

Typer av juridisk översättning

Ett annat drag som juridisk översättning har är att vi kan skilja mellan två olika typer av översättningen: standardöversättning och juridisk översättning. Å ena sidan är det viktigaste karaktärsdraget hos en auktoriserad översättning att den måste utföras av en auktoriserad översättare. Dessutom måste denna auktoriserade översättare vara erkänd av ministeriet för utrikesfrågor och EU.

Å andra sidan behöver standardöversättningen inte utföras av en professionell auktoriserad översättare som är erkänd av de tidigare nämnda ministerierna. Det vill säga att standardöversättningen inte utförs när handlingar översätts för ett offentligt organ. Däremot krävs det att den har samma kvalitet som en auktoriserad översättning.

Vad översätter de juridiska översättarna?

Generellt sätt bör alla dokument utarbetade av en jurist översättas av en professionell juridisk översättare. Med tanke på att det juridiska språket är mycket komplext behövs översättare som är specialiserade på denna typ av text.

Några exempel på dokument som kan översättas av proffs som specialiserat sig på det juridiska området är: anställningsdokument, testamenten och försäkringar. De kan också utföra översättningar av fullmakter och handlingar, utländska förordningar och lagar, handlingar och bolagsordningar.

Exempel på juridiska översättningstjänster

Den juridiska översättningen kräver mycket specialkunskaper om området från översättarens sida. Inte bara det, utan de måste också anpassa översättningen så att den är helt trogen originalet. De juridiska översättarna brukar specialisera sig på en viss typ av juridik då det juridiska området är väldigt brett.

Det finns flera översättningsbyråer som är specialiserade på den juridiska översättningen. Här nämner vi flera av dem: Blarlo, Pangeanic, ASETRAD, Protranslate, Ampersand, bland andra.

Kort sagt så ger professionella översättningstjänster som är specialiserade på det juridiska området en kvalitetsöversättning, eftersom de juridiska översättarna behärskar den juridiska terminologin, och även branschen och dess språk. Man bör använda sig av professionella juridiska översättares tjänster, eftersom en felaktig översättning inom detta område kan få konsekvenser.