Översättning från norska

Översättning från norska

Översättning från norska. Eftersom det handlar om ett nordiskt språk så är översättningen från norska till romanska språk som spanska en klurig uppgift. Detta beror på bristen på likheter mellan språken, men vi kommer titta mer detaljerat på dessa skillnader senare.

Norskan i Spanien och dess översättning

För några år sedan upplevde Spanien en ganska stor ankomst av norrmän till landet. Detta innebär att norrmännen har ökat sin efterfrågan på tjänster. Dessa tjänster finns vanligtvis på spanska, vilket innebar att mer norsk översättning behövdes.

Det som hände var att denna ökning av den norska befolkningen överraskade landet, vilket innebar att det inte fanns tillräckligt många norska översättare för att uppfylla kundernas efterfrågan vid den tiden.

Nuförtiden har detta problem en enkel lösning, tack vare globaliseringen och telematiken. Det finns nu många företag som erbjuder norska översättningstjänster på distans, inklusive vårt företag.

TRANSLINGUO GLOBAL är ett av de aktiva företagen på den norska översättningsmarknaden som har deltagit i ökningen av översättningstjänster till och från norska. Det som från början knappt hade några proffs har nu erfarna arbetare som underlättar en exakt och effektiv kommunikation.

Vårt arbete innebär att fortsätta blomstra inom norsk översättning och arbeta för att ge bästa möjliga service. På så sätt kommer norskan inte att drabbas av en språkbarriär igen.

Norskans situation i Spanien

Enligt de senaste uppgifterna bor det nu 12 313 norrmän i Spanien. De flesta av den norska befolkningen bor i kustområden som Alicante, Málaga eller Las Palmas. Den nordiska befolkningen besöker vårt land för sol- och strandturism, men Norge är också viktigt på en politisk nivå.

Med tanke på denna situation erbjuder vi en felfri översättningstjänst för norska, inte bara för kommunikativa syften utan som ett sätt att stärka relationerna mellan båda länderna.

Norskans karaktärsdrag

Nordiskan använder det latinska alfabetet, tillsammans med tre andra bokstäver som är Æ, Ø och Å.

Några karaktärsdrag för detta språk är de följande:

  • Norskan har två skriftspråk: bokmål och nynorsk. En stor del av norskans ordförråd går tillbaka till fornnordiskan.
  • Norskan har samma könsklassificering som de indoeuropeiska språken.
  • Pronomen är ett undantag för fall som tyska. Kasusen i norskan är nominativ och ackusativ.

Besök våra profiler på Facebook, Instagram och Linkedin