Medicinsk översättning

Traducción médica

Vad är medicinsk översättning?

Den medicinska översättningen består av alla dokument som är relaterade till läkemedels- och hälsovårdsområdet. Denna typ av översättning är viktig så att de olika yrkesmännen inom branschen kan kommunicera med patienterna eller med andra yrkesmän. Översättningen av dessa dokument erbjuder i sin tur möjligheten att utföra nya behandlingar och ny vård till patienterna.

Mycket specifik terminologi

Denna typ av dokument har ett mycket specialiserat språk som kanske inte är begripligt för de som inte känner till materialet. Inom den medicinska översättningen måste de medicinska översättarna ha ett stort vokabulär av specialiserade termer, både på originalspråket och målspråket. Det är så eftersom ett översättningsfel inte bara påverkar dokumenten utan det kan även ge patienterna allvarliga hälsoproblem.

Denna typ av översättningar handlar inte om att översätta innehållet ord för ord, utan behålla betydelsen från originaltexten. För att uppnå detta bör man leta efter de mest korrekta översättningarna för att erbjuda en bra översättningar och inte falla för “falska vänner”. Därför bör översättaren anpassa översättningen till det slutliga syftet med dokumentet. Dessa syften kan bland annat vara yrkesmässiga, pedagogiska eller informativa.

När är den medicinska översättningen användbar?

Den medicinska översättningen har ett stort antal discipliner inom hälsoområdet. Bland dessa finns apoteket, laboratoriet, virologin och många andra specialiteter. För att kunna erbjuda en bra översättning utan misstag bör översättaren behärska termerna för dessa specialiteter, inte bara de generella termerna.

Bland de medicinska dokument som oftast översätts inom den medicinska översättningen kan vi hitta bipacksedlar för läkemedel. Bland annat är översättning av medicinska rapporter, sjukförsäkringsrapporter och vetenskaplig forskning också mycket vanlig.

I sin tur är den medicinska översättningen viktig för de som bor utomlands eller som kommer för att bo i vårt land. Detta eftersom att de kan behöva delta i medicinska konsultationer, genomgå operationer eller annan behandling. Och om så är fallet så behöver de en viss dokumentation som bör översättas så att båda parter kan förstå dess helhet.

Som slutsats så är den medicinska översättningen en mycket bred specialitet inom översättning. Den täcker ett brett spektrum av specialiteter inom hälsosektorn. Dessutom är det väldigt specifika texter och översättaren bör ha en stor kännedom om materialet inom ursprungs- och målkulturerna. I annat fall kan resultatet bli hemskt för patienten.

Посетите наши профили наFacebookInstagram и Linkedin
traductor

Специализированные переводчики
носители языка

traductor españa

Гарантируем пунктуальность
guaranteed.

traductor

Близкое отношение
с клиентом

traductor

Команда экспертов
в каждой области

Нам доверяют

Чем мы можем помочь вам?

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о том, как мы можем вам помочь

Сообщаем вам, что ваши данные будут обработаны компанией TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. с целью предоставления подробного ответа на ваш запрос о стоимости услуг. Вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, ограничение, возражение, переносимость и удаление данных на сайте privacy@translinguoglobal.com, а также правом подать жалобу в надзорный орган.. Дополнительную и подробную информацию вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности
Прокрутить вверх