Litterära översättningstjänster

Litterära översättningstjänster

Svårigheter med de litterära översättningstjänsterna

Svårigheterna som den litterära översättningen presenterar är de följande:

  • Stilistiska anordningar och ordlekar: Användningen av stilistiska anordningar och ordlekar försvårar översättningen eftersom att det oftast inte finns några motsvarigheter. Översättaren måste förstå betydelsen och skönheten som författaren uttrycker, och hitta en motsvarighet till den betydelsen.
  • Egennamn: Egennamnen, både för personer, platser eller husdjur, kan ha en betydelse för förståelsen av texten. Till exempel i romanen Scarlet, en anpassning av berättelsen om Rödluvan, så heter en av huvudpersonerna Wolf i originalet. När det namnet översattes till spanska blev det Lobo.
  • Terminologi: Denna svårighet uppstår framför allt i litterära science fiction- och fantasyverk. Det beror på att författaren hittar på ord eller uttryck för världarna, föremålen eller handlingarna som finns i berättelsen. Dessutom kan terminologin vara mycket komplex. I förhållande till de föregående avsnitten kan sagorna även ställa till problem i denna aspekt. Om du har valt att översätta ett namn eller en term är det viktigt att göra det genom hela sagan. På så sätt kommer läsaren inte ha problem med att förstå helheten av texten. Denna brist på förståelse av helheten presenteras av den tidigare nämnda sagan med samma karaktär. I Scarlet beslutades det att översätta namnet på karaktären Wolf till Lobo på spanska, men i de senare böckerna behölls den engelska formen. Detta orsakar förvirring hos läsaren, och om läsaren inte förstår språket är det inte säkert att hen vet vad det namnet syftar på.
  • Information som presenteras senare:I vissa böcker är författarens avsikt att skapa förväntningar på berättelsen. Därför är berättelsen ofta indirekt eller otydlig i början för att sedan avslöja allt på slutet. Detta innebär en svårighet för de litterära översättarna eftersom de kanske inte förstår exakt vad detta syftar på. Av den anledningen är översättarna rekommenderade att läsa hela romanen innan de börjar översätta, om de har tillräckligt med tid för det.
  • Målkultur: Verket kan ha många nyanser som refererar till originalkulturen. Därför bör översättaren ha en stor kännedom om båda kulturerna, för att läsaren får samma känslor på båda språken.

Kort sagt så översätter de litterära översättningstjänsterna inte bara ord utan även känslor. Det handlar också om att hitta de korrekta motsvarigheterna så att läsaren inte tror att hen läser en översättning utan ett verk av författaren själv. Därför säger man att den litterära översättningen är som att skriva en bok, fast man har en guide för hur man ska skriva.

Посетите наши профили наFacebookInstagram и Linkedin
traductor

Специализированные переводчики
носители языка

traductor españa

Гарантируем пунктуальность
guaranteed.

traductor

Близкое отношение
с клиентом

traductor

Команда экспертов
в каждой области

Нам доверяют

Чем мы можем помочь вам?

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о том, как мы можем вам помочь

Сообщаем вам, что ваши данные будут обработаны компанией TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. с целью предоставления подробного ответа на ваш запрос о стоимости услуг. Вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, ограничение, возражение, переносимость и удаление данных на сайте privacy@translinguoglobal.com, а также правом подать жалобу в надзорный орган.. Дополнительную и подробную информацию вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности
Прокрутить вверх