Företag som översätter japanska

Företag som översätter japanska

Kunskaper i japanska

Företag som översätter japanska japanska. Japanskan har inget med kinesiskan att göra, eftersom de inte tillhör samma språkfamilj. Den associeras bara med den altaiska språkfamiljen där bland annat turkiska, mongoliska eller koreanska ingår. Faktum är att det inte har något direkt ursprungsspråk. Därför anses det vara ett av de mest unika språken i världen. Det japanska språket talas av cirka 150 miljoner människor. Intressant fakta om japanska är att det är det språket som talas snabbast. I sin tur är det det språket som ger minst information per sekund.

Man tror att detta språket föddes år 40 0000 f. Kr. Det överfördes den muntliga vägen, precis som andra språk när de japansktalande bodde i den japanska skärgården. Däremot var det de kinesiska buddhistiska munkarna som utvecklade den japanska skriften.

Problem som försvårar översättningen av japanska

Japanskan har flera och olika svårigheter, det vill säga att dess komplexitet är hög. För det första har det japanska språket inga artiklar. Japanerna gör till exempel inte skillnad på “en” och “några”. Till skillnad från de flesta andra språk måste man på japanskan lära sig en mängd olika ord om man vill tala formellt.

Japanskan är ett agglutinerande språk (som ungerskan). Det vill säga att det bildar grammatiska meningar genom att förena flera element i ett enda ord, som har en fast situation. Till skillnad från spanska så finns det inget alfabet på samma sätt. Japanskan har två stavelserier och tusentals idiogram (kinesiska bokstäver). Att studera japanska kräver mycket engagemang och tålamod.

Översättningstjänster som företagen erbjuder

Att beställa japanska översättningstjänster kan säkerställa den internationella tillväxten av ditt företag. Till exempel besöks Spanien av mer än 200 000 japanska turister. Av denna anledning är spanska företag relaterade till turism ganska framgångsrika. Med det sagt kan det gynna dig att översätta ditt företags innehåll till japanska.

När du översätter vill du uppnå en flytande och sammanhängande text som är effektiv och exakt. Men för detta måste du ha någon som känner till språket och dess kultur. För att översätta till japanska behövs därför modersmålsöversättare och proffs som är specialiserade på språket. Detta eftersom syftet med översättningen är att överföra det huvudsakliga budskapet, med hänsyn till språkets kultur.

Man kan översätta alla typer av texter till japanska, inklusive undertexter till videor. De tjänster som översättningsbyråer brukar erbjuda är: översättning av webbsidor, applikationer, broschyrer, kataloger, annonser, med mera.

Besök våra profiler på Facebook, Instagram och Linkedin

Посетите наши профили наFacebookInstagram и Linkedin
traductor

Специализированные переводчики
носители языка

traductor españa

Гарантируем пунктуальность
guaranteed.

traductor

Близкое отношение
с клиентом

traductor

Команда экспертов
в каждой области

Нам доверяют

Чем мы можем помочь вам?

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о том, как мы можем вам помочь

Сообщаем вам, что ваши данные будут обработаны компанией TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. с целью предоставления подробного ответа на ваш запрос о стоимости услуг. Вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, ограничение, возражение, переносимость и удаление данных на сайте privacy@translinguoglobal.com, а также правом подать жалобу в надзорный орган.. Дополнительную и подробную информацию вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности
Прокрутить вверх