Företag som översätter polska

Polska är ett slaviskt språk som främst talas i Polen.
Översättning av polska

Särdrag för översättning av polska

Företag som översätter polska. Här presenteras vissa drag som kan göra översättning från polska svår. Detta språk har sju dialekter, varav de mest använda är Wielkopolski eller storpolska, som talas i västra Polen och Malopolski eller mindre polska, som talas i söder och sydost; Mazowiecki eller Mazoviska och Schlesiska, som talas i nordväst vilket även inkluderar huvudstaden Warszawa. Inom polsk översättning används främst Wielkopolski. Om översättningen kräver det kan den dock översättas till den önskade dialekten.

Aspekter som man bör ta hänsyn till

Andra problem som kan uppstå är de så kallade “falska vännerna” som man upptäcker när man översätter polska i förhållande till andra slaviska och icke-slaviska språk, som till exempel engelska. Dessutom används det ett oändligt antal diminutiv. När det gäller bildandet av ord så finns det många verb som skapar förvirring eftersom varje härlett ord har en särskild betydelse. Ett annat karaktärsdrag som bör nämnas är digraferna och de nio av 32 bokstäver som nästan inte finns på något annat språk: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.ż.

Tre polska kön

3>
Ett annat intressant faktum som man inte bör förbise handlar om kön. Jämfört med de två kön som till exempel finns i det spanska språket och de tre könen som finns i tyskan så finns det fem i polskan. Dessa är femininum, neutrum och tre maskulina kön. Dessutom finns det sju kasus: nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, instrumental, lokativ och vokativ. Likaså är det viktigt att ta hänsyn till att substantiven, adjektiven och verben är böjbara och presenterar många regler och undantag, som exemplet ovan där alla verb kan vara perfektiva eller imperfektiva..

Budget för en översättning av polska

För att kunna beräkna priset för en polsk översättning bör vi ta hänsyn till en rad faktorer som kommer in i denna process, såsom::

  • Antalet ord som dokumentet och sidorna innehåller.
  • Översättarens pris. /li>
  • Textens specialisering, oavsett om det är en normal eller auktoriserad översättning. .
  • Hur bråttom det är med beställningen.
  • Formatet på dokumentet samt dess förståelighet.
  • Man måste ta hänsyn till alla dessa faktorer vid beräkningen av priset på översättningen.

Faktorer som sänker priset på översättningar av polska

Det finns även faktorer som sänker priset på översättningen, såsom volymen på arbetet. Om översättningen har en stor volym kan en översättare tillämpa en rabatt på upprepningar av fragment. Detta eftersom att fragmenten inte kommer att debiteras två gånger om de är stora och identiska, men det beror också på varje översättare.

Besök våra profiler på Facebook, Instagram och Linkedin

Посетите наши профили наFacebookInstagram и Linkedin
traductor

Специализированные переводчики
носители языка

traductor españa

Гарантируем пунктуальность
guaranteed.

traductor

Близкое отношение
с клиентом

traductor

Команда экспертов
в каждой области

Нам доверяют

Чем мы можем помочь вам?

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о том, как мы можем вам помочь

Сообщаем вам, что ваши данные будут обработаны компанией TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. с целью предоставления подробного ответа на ваш запрос о стоимости услуг. Вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, ограничение, возражение, переносимость и удаление данных на сайте privacy@translinguoglobal.com, а также правом подать жалобу в надзорный орган.. Дополнительную и подробную информацию вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности
Прокрутить вверх