Företag som översätter engelska

Det är sant att engelskan är ett universellt språk, men hur viktigt är språket egentligen? I denna artikeln pratar vi om engelsk översättning
Företag som översätter engelska

Företag som översätter engelska. Förutom att det är bland de mest talade språken i världen så är engelskan även ett av de mest översatta språken. Enligt Statista talar 1,5 miljarder människor engelska, varav 375 miljoner har engelska som modersmål.

Globalisering av det engelska språket

Det faktum att engelskan är ett universellt språk beror på två historiska faktum. Å ena sidan beror det på det brittiska imperiets expansion under 1500- och 1800-talet. Å andra sidan beror det på USA:s ekonomiska och militära dominans under 1900-talet. Det är därför Storbritannien och USA inte är de enda länderna där man talar engelska. Kanada och Australien är andra exempel på engelsktalande länder.

Anledningar till varför engelskan är ett mycket använt språk

Det finns många anledningar till att engelskan anses vara ett internationellt språk. En av dessa, som nämnts innan, är att engelskan är det officiella språket i 57 länder i världen. Eftersom det är ett mycket utbrett språk är det det språket som används mest i kommunikationer mellan människor av olika nationaliteter. Det är även ett av de officiella språken som används inom stora institutioner som FN eller EU. Detta innebär översättning av ett stort antal dokument, både till och från engelska.

Däremot brukar industrierna med den största exporten av produkter tillhöra engelsktalande länder, som USA. Bland dessa branscher kan vi lyfta fram bion, tv:n eller litteraturen. Översättningen av dess innehåll är avgörande för språkets utveckling, eftersom de flesta importerade och exporterade produkterna har en engelsk översättning. På detta sätt ökar konsumtionen av den anglosaxiska kulturen bland medborgarna.

Svårigheter när man översätter engelska till spanska

Eftersom engelskan är ett av de mest talade språken skulle vi kunna säga att det är enkelt och lätt att lära sig. Men som Elsa C. Frost menade så är engelskan ett knepigt språk. Detta uttalande kan kopplas till översättningsområdet.

Det är sant att engelskan, när det kommer till struktur, uttals och betydelser, är relativt lik spanskan. Vi bör dock inte bokstavligt översätta ett språk till ett annat, eftersom man blir av med språkets innehåll genom en sådan översättning. Därför finns det vissa uttryck där vi måste ta hänsyn till den kulturella aspekten inom varje språk.

Denna process kallas “ lokalisering i översättningsvärlden”. Konkret sätt så består lokaliseringen av att anpassa en produkt till marknaden den vill nå, inklusive vissa kulturella värden. Översättning och lokalisering är två olika saker, även om lokaliseringen ger översättningen ett mycket kulturellt perspektiv.

Idag ser vi det som normalt att engelskan används väldigt mycket över hela världen. Tack vare faktorer som globalisering och antalet talare ökar språket mer för varje gång. Man kan se denna utveckling inom olika områden som till exempel på arbetsmarknaden, inom ekonomin, turismen och underhållningen. Därför spelar den engelska översättningen en stor roll eftersom den anglosaxiska kulturen inte hade spridit sig över hela världen på ett annat sätt.

Besök våra profiler på Facebook, Instagram och Linkedin

Посетите наши профили наFacebookInstagram и Linkedin
traductor

Специализированные переводчики
носители языка

traductor españa

Гарантируем пунктуальность
guaranteed.

traductor

Близкое отношение
с клиентом

traductor

Команда экспертов
в каждой области

Нам доверяют

Чем мы можем помочь вам?

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о том, как мы можем вам помочь

Сообщаем вам, что ваши данные будут обработаны компанией TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. с целью предоставления подробного ответа на ваш запрос о стоимости услуг. Вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, ограничение, возражение, переносимость и удаление данных на сайте privacy@translinguoglobal.com, а также правом подать жалобу в надзорный орган.. Дополнительную и подробную информацию вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности
Прокрутить вверх