Översättning från arabiska

Översättning från arabiska

Översättning av arabiska. Tack vare arbetet som de professionella översättarna gör så synliggörs inte de språkliga och kulturella skillnaderna. I denna artikeln kommer vi att prata om arabisk översättning,översättning av arabiska: allmän kunskap, svårigheterna med arabisk översättning, vilka tjänster om erbjuds.

Generell kunskap om arabiskan

>
Arabiskan är ett makrospråk som tillhör den semitiska grenen av den afroasiatiska familjen, precis som hebreiskan. Det finns 280 miljoner människor som talar språket. Det är i sin tur det femte mest talade språket i världen. Faktum är att det är ett officiellt språk i tjugo länder och officiellt tillsammans med andra språk i ungefär sex ytterligare. Alla arabisktalande har sin egen språkliga variant. Trots det brukar de lära sig standardarabiska som används på arbetet och i medierna.

Det är ett mycket komplext språk eftersom det skiljer sig mycket från vårt språk, spanskan. Arabiskan har en mycket specifik kalligrafi och alfabet, plus en stor skillnad mellan dess talade och skrivna form. Dess alfabet skiljer sig helt från det latinska alfabetet som till exempel används på spanska. Dess kalligrafi har 28 konsonanter, tre långa vokaler och andra med ett mycket kort ljud. Dessutom skrivs arabiska från höger till vänster och texter läses bakifrån och fram. I slutändan är den helt annorlunda från till exempel spanskan.

 

Svårigheter i den arabiska översättningen

När man översätter finns det många problem som gör översättningen till arabiska svår. För det första finns det inga prepositioner i arabiskan när man uttrycker syntaktiska relationer. Detta problem ställer bara till svårigheter när man översätter spanska till arabiska. En spansktalande tenderar till exempel alltid att använda prepositioner för att ange direkta och indirekta komplement.

För det andra så har verbet “aspekt” och inte “tid” på arabiska. Av denna anledning använder de temporala partiklar och modifierande verb för att kvalificera dessa tider och lägen. Ett annat drag hos det arabiska språket är att meningarna är samordnade och det finns nästan inga underordningar. Ett bra knep för att översätta från arabiska till spanska är till exempel användningen av gerundium. .

 

Vilka typer av tjänster för arabisk översättning erbjuder företagen?

För att kunna utföra en optimal översättning har översättningsbyråerna modersmålsöversättare och översättare som är specialiserade på språket. Dessutom är arabiska ett språk som har stor religiös, kulturell och historisk betydelse. Därför bör man ta stor hänsyn till den kulturella kontexten när man lokaliserar en text.

Översättningsbyråerna erbjuder många arabiska tjänster, som generiska texter, juridiska översättningar, tekniska översättningar av manualer, etc. Exempel på byråer som erbjuder dessa tjänster är Amal Traductores, Ibidem Group, Blarlo, Agestrad, bland andra.

Besök våra profiler på Facebook, Instagram och Linkedin.