Översättning från nederländska

Översättning från nederländska

Nederländskans betydelse och några särdrag

Översättning från nederländska. Nederländskan är, tillsammans med andra som tyskan, engelskan eller svenskan, ett av de 14 germanska språken. Nederländskan föregås av engelskan och tyska, och den är det tredje viktigaste germanska språket med 38 miljoner talare.

Nederländska är det officiella språket i Nederländerna och Surinam. Varianter som Pennsylvaniatyska eller Limburgish, som talas i Limburg och Rhenland, härstammar från nederländska.

Några av dess språkliga karaktärsdrag är närvaron av tre kön (maskulinum, femininum och neutrum), precis som i tyskan. Nederländskan kännetecknas också av en stor andel konsonanter i orden, till exempel angstchreeuwsom betyder “skrik av rädsla”.

Även om det är svårt så får vi inte glömma att nederländska är ett viktigt språk på grund av vad landet Holland representerar när det gäller den europeiska ekonomin. På så sätt ligger Nederländerna på 10:e plats på världslistan för de bästa länderna att leva.

Det handlar inte bara om ekonomi och beboelighet, eftersom att Nederländerna även är ett av de länderna där arbetslösheten är lägst.

Vi drar slutsatsen att nederländska är ett språk att läsa sig om vi vill förbättra vår livskvalitet och vara gladare.

Skillnader och likheter mellan nederländskan och spanskan

Vi skulle säga att den största skillnaden mellan spanska och nederländska är att spanskan är romansk och nederländskan germansk. Trots att de skiljer sig åt i namn så har båda ett gemensamt ursprung i den indoeuropeiska språkfamiljen.

Det är sant att vi till en början kan tro att holländska och spanska inte alls liknar varandra, men vi har fel. Dessa två språk delar både fonem och vissa grammatiska aspekter som för dem närmare på något sätt.

Vi kan observera dessa likheter i ord som fysioterapeut, som på nederländska blir fysiotherapeut.

När det kommer till skillnaderna kan vi först lyfta fram uttalet på det ena och det andra språket. Ur grammatisk synvinkel är det också värt att notera den mycket enklare användningen av reflexiva pronomen på nederländska.

Det bör också nämnas att, precis som spanskan, så har även nederländskan en del dialekter. Den mest kända är holländskan, som talas i norra och södra Nederländerna.

Dessa karaktärsdrag är några som vi alltid bör ha i tankarna när vi gör gör en översättning från nederländska till spanska eller vice versa.

Översättningsmarknaden för nederländska

Trots alla funktioner som gör nederländska till ett viktigt språk så förändras dess tur på översättningsmarknaden.

Inom området auktoriserad översättning har den spanska MAE bara en auktoriserad flamländsk översättare. Detta faktum väcker uppmärksamheten om vi tänker på det höga numret höga antalet nederländska modersmålstalare som bor i vårt land.

När det gäller den spanska marknaden för redaktionell översättning är siffrorna inte alls uppmuntrande. Faktum är att under 2009 så översattes bara 56 böcker från nederländska till spanska.

Denna situation kan bero på att språk som engelska och franska är mer framgångsrika på vår marknad.

Däremot kan vi hitta nederländska översättningar av verk som dem av San Juan de la Cruz eller Pérez Galdos.

För att sammanfatta säger vi att kopplingen mellan språk inte gör nederländsk översättning till den mest framgångsrika. Detta behöver däremot inte vara till nackdel för nederländskan och dess eventuella ökning på översättningsmarknaden. Tvärtom måste översättning av nederländska prioriteras för att den och dess arbete ska fortsätta växa.

Besök våra profiler på Facebook, Instagram och Linkedin

Посетите наши профили наFacebookInstagram и Linkedin
traductor

Специализированные переводчики
носители языка

traductor españa

Гарантируем пунктуальность
guaranteed.

traductor

Близкое отношение
с клиентом

traductor

Команда экспертов
в каждой области

Нам доверяют

Чем мы можем помочь вам?

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о том, как мы можем вам помочь

Сообщаем вам, что ваши данные будут обработаны компанией TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. с целью предоставления подробного ответа на ваш запрос о стоимости услуг. Вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, ограничение, возражение, переносимость и удаление данных на сайте privacy@translinguoglobal.com, а также правом подать жалобу в надзорный орган.. Дополнительную и подробную информацию вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности
Прокрутить вверх