Företag som översätter ryska

Företag som översätter ryska

Kunskaper i det ryska språket

Företag som översätter ryska.ryska är ett indoeuropeiskt språk i den östslaviska grenen. Det är det officiella språket i Ryssland och i länder som Vitryssland, Kirgizistan, Kazakstan. I sin tur talas det i Ukraina och i några områden i Estland, Lettland och Georgien. Dess spridning beror på den tidigare unionen av sovjetiska socialistiska republiker, Sovjetunionen, som bildades av 15 republiker.

Med sina 278 miljoner talare är det det fjärde mest talade språket i världen. Dessutom är det ett av FN:s sex officiella språk tillsammans med arabiskan och engelskan, bland andra. Det bör noteras att ryska är känt som rymdspråket. Detta eftersom att kunna ryska är ett av kraven för att komma in i NASA.

Ryskan använder ett kyrilliskt alfabet, det vill säga att det kan skrivas med versaler, gemener eller kyrillisk kursiv. Detta kyrilliska alfabet är från tiohundratalet och skapades av en bysantinsk missionär. Det är etablerat ur det grekiska alfabetet även om det inkluderar element från det glagotiliska alfabetet (det äldsta av slaviskt ursprung).

Språkets karaktärsdrag

Det ryska språket består av fem vokalljud och 37 konsonantljud. Dessutom uttalas orden som de är skrivna. Det sägs att dess grammatik är mycket komplex. Tre kön används: maskulinum, femininum och neutrum. Därför har språket sex deklinationer för substantiv, pronomen, demonstrativa adjektiv och ordningstal. Faktum är att deklinationerna brukar göras baserat på kön och antal. Artiklar används inte och ordens ordning i en mening kan variera.

Besök våra profiler på Facebook, Instagram och Linkedin

Посетите наши профили наFacebookInstagram и Linkedin
traductor

Специализированные переводчики
носители языка

traductor españa

Гарантируем пунктуальность
guaranteed.

traductor

Близкое отношение
с клиентом

traductor

Команда экспертов
в каждой области

Нам доверяют

Чем мы можем помочь вам?

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о том, как мы можем вам помочь

Сообщаем вам, что ваши данные будут обработаны компанией TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L. с целью предоставления подробного ответа на ваш запрос о стоимости услуг. Вы можете воспользоваться своими правами на доступ, исправление, ограничение, возражение, переносимость и удаление данных на сайте privacy@translinguoglobal.com, а также правом подать жалобу в надзорный орган.. Дополнительную и подробную информацию вы можете найти в нашей Политике конфиденциальности
Прокрутить вверх