Carlos Mallen Translinguo

Carlos Mallen

Översättare & granskare

Universitetsutbildad i översättning och tolkning Universidad Rey Juan Carlos i Móstoles. Mitt specialitetsområde är projektledning och översättning av dokument på spanska och engelska. Jag har erfarenhet inom översättning av olika typer av dokument och projektledning på företagsnivå. Jag anser mig vara en beslutsam, hårt arbetande och engagerad person. Man kan alltid lära sig lite mer.