Преглед на текст и стил
(Proofreading)

Коректирането а е една от най-важните задачи преди подаване на проект. Тъй като от съществено значение е, текстът да спазва езиковите правила на всеки език и определен стил. Поради тази причина в Translinguo Global® преглеждаме и коригираме основно следващите аспекти на текстовете:
revisión de textos

Правопис и граматика

revisión de textos

Синтаксис и стил

Текстовете, които обикновено изискват преглед и корекция са:

tesis universitarias y proyectos

Университетски проекти и дипломни работи

Textos periodísticos, jurídicos, culturales, divulgativos, literarios y comerciales

Журналистически, правни, културни, информационни, литературни и търговски текстове

Освен това, в Translinguo Global® предлагаме и следните допълнителни услуги:
doble check Редактиране на текстове;
doble check Ревизия на преводи

НАШИТЕ УСЛУГИ

WIDGET BG

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

Искате ли да получите оферта?

Заявка за обаждане

Въведете вашите данни за контакт и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро
× ¿Hablamos?