Translinguo Global

Правна информация

 

Данни на отговорните

Отговорна идентичност: Translinguo Creative Group S.L.
Търговско наименование: Translinguo Global®
NIF/CIF: B-88509062
Адрес: Calle Pizarro, 24, puerta bajo, 28004, Madrid
Имейл: privacy@translinguoglobal.com
Описание: ДЕЙНОСТИ НА ПРЕВОД и УСТНИ ПРЕВОДИ
Група или секция / раздел IAE: ПРЕВОД И ПОДОБНИ УСЛУГИ
Тип дейност: ЗАВЪРШЕНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ
Код на дейност: A03
Дата на регистрация: 25.10.2019

 

В това пространство ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да намери цялата информация, свързана с правните условия, които определят отношенията между потребителите и нас като отговорни за този уебсайт. Като потребител е важно да знаете тези условия, преди да продължите навигацията си.

Herman David López Jiménez, като лице, което отговаря за този уебсайт, поема ангажимента да обработва информацията на нашите потребители и клиенти с пълни гаранции и да спазва националните и европейските изисквания, които регулират събирането и използването на личните данни на нашите потребители.

Следователно този уебсайт стриктно спазва Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица (на испански, RGPD), Органично право 3/2018 от 5  Декември, Защита на личните данни и гарантиране на цифрови права (на испански, LOPDGDD), както и закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия (на испански, LSSICE или LSSI).

Условия за ползване

Тези Общи условия регламентират използването (включително обикновения достъп) на уеб страниците, членове на уебсайта Translinguo Global®, включително съдържанието и услугите, предоставен на тях. Всяко лице, което осъществява достъп до уебсайта, Translinguo Global.com („Потребител“) се съгласява да се подчини на Общите условия, които са в сила по всяко време на портала Translinguo Global.com.

Законност и поверителност:

Идентификация на доставчика на услуги:

В съответствие с общото задължение за информация, което се съдържа в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, доставчиците на услуги на  информация, след това се отразяват следните данни:

Собственикът на уебсайта translinguoglobal.com е Translinguo Creative Group S.L., с C.I.F .: ESB-88509062 и адрес на адрес Calle Pizarro, 24, Puerta Bajo, 28004, Madrid, (España). Телефон +34 91 123 27 63

Лични данни, които събираме и как го правим.

Прочетете Политиката за поверителност

Условия за ползване

Тези Общи условия регламентират използването (включително обикновения достъп) на уеб страниците, членове на уебсайта Translinguo Global®, включително съдържанието и услугите, предоставени на тях. Всяко лице, което осъществява достъп до уебсайта, translinguoglobal.com („потребител“) се съгласява да се подчини на Общите условия, действащи по всяко време на портала translinguoglobal.com.

Ангажименти и задължения на потребителите

Потребителят е информиран и приема, че достъпът до този уебсайт по никакъв начин не предполага началото на търговски отношения с Translinguo Creative Group S.L.  По този начин потребителят се съгласява да използва уебсайта, неговите услуги и съдържание, без да нарушава действащото законодателство, добросъвестността и обществения ред.

Използването на уебсайта е забранено, за незаконни или вредни цели или по някакъв начин може да причини повреда или да попречи на нормалната работа на уебсайта. По отношение на съдържанието на този уебсайт е забранено:

 • неговото възпроизвеждане, разпространение или модификация, пълна или частична, освен ако нямате разрешение на законните му собственици;
 • всяко нарушение на правата на доставчика или законните собственици;
 • използването му за търговски или рекламни цели.

При използването на уебсайта, translinguoglobal.com, потребителят се задължава да не извършва поведение, което може да навреди на имиджа, интересите и правата на Translinguo Creative Group SL или на трети страни или което може да повреди, деактивира или претовари  портала (посочете домейна) или това пречи по никакъв начин на нормалното използване на мрежата.

Потребителят обаче трябва да е наясно, че мерките за сигурност на компютърните системи в интернет не са напълно надеждни и следователно Translinguo Creative Group SL не може да гарантира липсата на вируси или други елементи, които могат да причинят промени в  компютърните системи на потребителя (софтуер и хардуер) или техните електронни документи и файлове, съдържащи се в тях.

Мерки за сигурност

Личните данни, съобщени от потребителя на Translinguo Creative Group S.L. могат да се съхраняват в автоматизирани бази данни или не, чиято собственост съответства изключително на Translinguo Creative Group SL, като се приемат всички технически, организационни мерки за сигурност, които гарантират конфиденциалност, цялостност и качество на съдържащата се в тях информация в съответствие с разпоредбите на действащите разпоредби за защита на данните.

Комуникация между потребителите и Translinguo Creative Group S.L.  използва защитен канал. В допълнение, предаваните данни са криптирани благодарение на протоколите https, следователно, ние гарантираме най-добрите условия за сигурност, така че да се гарантира поверителността на потребителите.

Жалби и рекламации

Translinguo Creative Group S.L.  информира, че има формуляри за оплаквания, достъпни за потребителите и клиентите. Потребителят може да отправя жалби, като изиска формуляра си за рекламация, или чрез изпращане на имейл на info@translinguoglobal.com, като посочва името и фамилията си, закупената услуга и / или продукт и посочва причините за искането си. Критериите, които трябва да се спазват, са посочени в 

 Потребителят / купувачът може да ни уведоми за рекламацията, или по имейл на: info@translinguoglobal.com, или по пощата на адрес: Translinguo Creative Group S.L., C/Péndulo, 5, Portal B, 4ºD, 28032, Madrid (España). Ако желаете, тук ще намерите следния формуляр за рекламации:

За: Translinguo Creative Group S.L.

Calle Pizarro, 24, puerta bajo, 28004 Madrid, España

Имейл: info@translinguoglobal.com

Услугата / продуктът:
Придобит/а в деня:
Име на потребителя:
Адрес на потребителя:
Подпис (само ако се представя лично):
Дата:
Причина за иска:

Платформа за разрешаване на конфликти

В случай, че сте заинтересовани, можете също да използвате платформата за решаване на спорове за да подадете исковете си. Тя е предоставена от Европейската комисия и е достъпна на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Права върху интелектуална и индустриална собственост

По силата на разпоредбителните членове 8 и 32.1, втори параграф от Закона за интелектуалната собственост, са забранени възпроизвеждането, разпространението и публичното общуване, включително методът за цялостно или частично съдържание на този уебсайт за търговски цели, на всякакъв носител и по всякакви технически средства, без разрешението на Translinguo Creative Group SL. Потребителят се съгласява да зачита правата върху интелектуалната и индустриалната собственост, притежавани от Translinguo Creative Group S.L.

Потребителят знае и приема, че целият уебсайт, съдържащ без изчерпателен текст, софтуер, съдържание (включително структура, подбор, подреждане и представяне на него) подкаст, снимки, аудиовизуални материали и графики е защитен от търговски марки, авторски права и други законни права, в съответствие с международните договори, от които Испания е част, и други права на собственост и закони на Испания.

В случай че потребител или трета страна прецени, че е възникнало нарушение на законните им права върху интелектуална собственост поради въвеждането на определено съдържание в мрежата, те трябва да уведомят за това обстоятелство на Translinguo Creative Group S.L., като посочат:

Лични данни на притежателя на заинтересованата страна на правата, за които се твърди, че са нарушени или посочват представителството, с което той действа, в случай че искането е предявено от трета страна, различна от заинтересованата страна.

 Посочете съдържанието, защитено от правата на интелектуална собственост, и тяхното местоположение в мрежата, акредитацията на посочените права на интелектуална собственост и изричната декларация, в която заинтересованата страна отговаря за достоверността на информацията, предоставена в уведомлението

Външни връзки

Страниците на уеб сайта translinguoglobal.com предоставят линкове към други уебсайтове и съдържание, собственост на трети страни като:

 • съдържание на други блогове;
 • инструменти;
 • ресурси;
 • единствената цел на връзките е да предоставят възможност за достъп на потребителя до посочените връзки.

Translinguo Creative Group S.L., не носи отговорност в никакъв случай за резултатите за достъп до посочените връзки, които потребителят може да получи.

Също така, потребителят ще намери в този сайт, страници, промоции и партньорски програми, които, за да установят профили, имат достъп до сърфирането на потребителите. Тази информация е винаги анонимна и потребителят не е идентифициран.

Информацията, предоставена на тези спонсорирани сайтове или партньорски връзки, е предмет на политиките за поверителност, използвани в тези сайтове и няма да бъдат предмет на тази политика за поверителност. Затова силно препоръчваме на потребителите да преразгледат подробно политиките за поверителност на партньорските връзки.

Потребителят, който възнамерява да установи всяко устройство за техническа връзка от своя уебсайт към портала translinguoglobal.com, трябва да получи предварително писмено съгласие от Translinguo Creative Group S.L.  Установяването на връзката не предполага във всеки случай наличието на взаимоотношения между Translinguo Global и собственика на сайта, на който е установена връзката, нито приемането или одобряването на съдържанието или услугите на Translinguo Creative Group S.L.

Политика за обратна връзка

В нашия уебсайт е разрешено извършването на коментари и запитвания за обогатяване на съдържанието.

Няма да бъдат приемани коментари, които не са свързани с темата на този уебсайт, така както и такива които включват клевета, обиди, лични атаки или общо неуважение към автора или други членове.

Коментарите, съдържащи информация, която очевидно е подвеждаща или невярна, също ще бъдат изтрити, както и коментари, съдържащи лична информация (нпр. частни домове или телефони), и които нарушават нашата политика за защита на данните.

По същия начин ще бъдат отхвърлени тези коментари, създадени само за промоционални цели на уебсайтове, човек или група и всичко, което може да се счита като цяло за спам.

Не се допускат анонимни коментари, както и тези, направени от едно и също лице с различни прякори. Няма да бъдат позволени нито тези коментари, които се опитват да наложат дебат или да заемат позиция от друг потребител.

 Изключване на гаранции и отговорности

Доставчикът не предоставя никаква гаранция, нито е отговорен във всеки случай за щети от всякакъв характер, които могат да бъдат причинени от:

 • липсата на достъпност, поддръжка и ефективна работа на уебсайта или на неговите услуги и съдържание;
 • наличието на вируси, злонамерени или вредни програми в съдържанието;
 • незаконно, небрежно, измамно използване или противоречащо на това Правно известие;
 • липсата на законност, качество, сигурност, полезност и достъпност на услугите, прилагани от трети страни и предоставени на потребителите на уебсайта.

Доставчикът не носи отговорност при никакви обстоятелства за щети, които могат да възникнат от незаконното или неправилно използване на този уебсайт.

 Сътрудничество с публичните органи

Компаниите, които извършват рекламна и електронна търговия чрез електронни средства за дистанционна комуникация, имат задължението да си сътрудничат с компетентните органи и да ги информират за всякаква подходяща информация, до която имат достъп, относно предполагаеми престъпни действия в мрежата (порнографско съдържание, отнасящо се до непълнолетни лица, незаконно популяризиране или комерсиализация на лекарства или наркотици, сводничество и други, описани в испанския Наказателен кодекс).

Контакти

В случай, че някой потребител има въпроси относно тези законови условия или коментари относно портала translinguoglobal.com, моля, свържете се с info@tranlinguoglobal.com

Юридическото известие е последно актуализирано на 30 октомври 2019 г. От името на екипа Translinguo Creative Group S.L., Ви благодарим за отделеното време за прочитане на това Правно известие.

 

 

НАШИТЕ УСЛУГИ

Искате ли да получите оферта?

Заявка за обаждане

Въведете вашите данни за контакт и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро
× ¿Hablamos?